วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การตอบสนองของพืช
การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเจริญเติบโต (growth movement) เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เนื่องจากฮอร์โมนพืช เช่น
การเจริญเติบโตของปลายราก ปลายยอดพืช การบาน การหุบของดอกไม้ การพันหลักของไม้เลื้อย ฯลฯ การเคลื่อนไหวของพืชที่มีต่อสิ่งเร้า
ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต มีเนื้อหาที่น่าติดตาม ในเว็บไซต์ต่อไปนี้
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าทำให้พืชเกิดการเคลื่อนไหว
การตอบสนองของพืชมีอะไรบ้าง?

1 ความคิดเห็น:

 1. พี่วิ เข้ามาเยี่ยมค่ะ
  ขอชมว่าออกแบบ Blog ได้สวยงามน่าติดตาม
  พัฒนางานสร้างสรรค์ทางวิชาการ กันต่อไปนะคะ
  ..นักเรียนเข้ามาเยี่ยมค้นหาความรู้จาก Blog ของอาจารย์กันบ้างหรือยังเนี่ย...
  น้อง จา’

  ตอบลบ